Đang tải...
Y TẾ

Ứng dụng thực tế ảo vào ngành Y tế  thông qua các phần mềm.

  • Phần mềm ứng dụng thực tế ảo Random42 – A Scientific Journey Inside

Link xem Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=PAu8CcyN3kc

  • Phần mềm RCSI Virtual Reality Medical Training Simulator

Link xem Youtube: https://youtu.be/PxWWeyU1R1M

  • Phần mềm Pigasus

Link xem Youtube: https://youtu.be/hfl5gIIMCM0

  • Phần mềm Guided Meditation VR

Link xem Youtube: https://youtu.be/6_ns4cy1t8A

  • Phần mềm Inside Body VR
Link xem Youtube: https://youtu.be/k_HGX5iyzw4

  • Phần mềm ứng dụng thực tế ảo Stargate Media VR Reel

Link xem Youtube: https://youtu.be/YYRstecKVMY

  • Phần mềm ứng dụng thực tế ảo ORBX Media Player

Link xem Youtube: https://youtu.be/y-PlcdR0f9IChính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Học Phí
Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
GIÁO DỤC
test
Thiết Kế In Ấn & Nhận Diện Thương Hiệu Cơ Bản
Văn Phòng Cho Thuê
Cấp Độ MOS
Nội Dung IC3