Đang tải...
Tin Học Nông Lâm THVP Phần 1

- Ms Word Cơ Bản

- Ms Excel Cơ Bản

- Ms PPoint Cơ Bản

 Access Cơ Bản

- Tổng quan về Microsoft Access

- Bảng dữ liệu – Table

- Sơ đồ quan hệ dữ liệu – Relationship

- Thao tác dữ liệu trong bảng

- Truy vấn – Query

- Báo cáo – Report

- Màn hình – Form

 Excel Nâng Cao

- Data Validation, Conditional Formating, SubTotal, Pivot Table

- Consolidate, Data Table, Goal Seek, Solver

- Các hàm Sumif, CountIf, Cơ Sở Dữ Liệu, Index, Match, ISNA

- Các hàm tài chính: PV, FV, NPER, RATE, DDB, DB, SLN

- Ngôn ngữ lập trình VBA

 Photoshop

- Hướng dẫn sử dụng tổng quát

- Kỹ thuật tách hình & ghép hình

- Các kỹ thuật cân chỉnh màu

- Áp dụng bố cục trong cắt và xử lý ảnh

- Tạo hiệu ứng không gian cho ảnh

- Sử dụng bộ lọc ảnh

 Autocad

- Tổng quan về Autocad

- Các lệnh vẽ cơ bản

- Các phương pháp nhập điểm chính xác

- Các lệnh hiệu chỉnh - Vẽ nhanh

- Quản lý các đối tượng trong bản vẽ

- Ghi kích thước

- Các lệnh vẽ và hiệu chỉnh nâng cao

- Làm quen với AutoCAD 3D

 3DMax

- Các thao tác, công cụ và lệnh cơ bản

- Các phép biến đổi

- Tạo mô hình 2D

- Một số lệnh cơ bản để chuyển 2D thành 3D

- Tạo mô hình bằng các đa giác

- Các lệnh cơ bản trong Modifier List

- Chất liệu cơ bản

- Chất liệu nâng cao

- Camera và Nguồn sáng

- Hoạt cảnh cơ bản

- Kết xuất ảnh


Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
CNTT Nâng Cao
Facebook Marketing