Đang tải...
Lịch HọcHọc viên có thể linh hoạt chuyển qua các ca khác nhau để học bù, đảm bảo 3 buối/1 tuần, các lớp học cùng tiến độ, cùng chương trình.

Học viên là người đi làm được ưu tiên đi học trễ hơn giờ quy định nếu có báo trước để không ảnh hưởng việc làm


Thời gian học mỗi tuần 3 buổi, 1 buổi 2 giờ

IC3 học 3 tuần / 1 môn, MOS học 3 tuần / 1 môn

CNTT Cơ Bản & CNTT Nâng Cao học 3 tuần / môn


Bài Buổi Sáng = Bài Buổi Chiều = Bài Buổi Tối

Bài Thứ 2 = Bài Thứ 3  | Bài Thứ 4 = Bài Thứ 5  |  Bài Thứ 6 = Bài Thứ 7

Có Lớp Cuối Tuần Vào T7 & CN


Buổi

Thứ

Thời Gian

Ca

Sáng

2 – 4 – 6 || 3 – 5 – 7

7:15 – 9:15 || 9:30 11h30

1 & 2

Chiều

2 – 4 – 6 || 3 – 5 – 7

13:00 – 15:00 || 15:00 – 17:00

3 & 4

Tối

2 – 4 – 6 || 3 – 5 – 7

17:00 – 19:00 || 19:15 – 21:15

5 & 6

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
CNTT Nâng Cao