Đang tải...
Kết Quả

CHÚC MỪNG 100% HỌC VIÊN ĐẠT KẾT QUẢ THI MOS RẤT CAO ĐỢT THI THÁNG 7-2017

Hội đồng thi MOS tại Tin Học Đại Dương do IIG Việt Nam tổ chức.

Học viên Click vào đây để xem kết quả thi chứng chỉ CNTT CB, NC ĐH Khoa Học Tự Nhiên: XEM ĐIỂM

Nếu các học viên có kết quả thi lớp CNTT CB, NC Trắc Nghiệm hoặc Thực Hành < 8 điểm thì có thể đăng ký thi đợt kế tiếp để đạt loại giỏi. Học viên sẽ được tham gia lớp luyện thi miễn phí. Thời gian có chứng chỉ là 1 tháng kể từ ngày biết kết quả thi.


Đợt Thi
Đăng Ký Trước Ngày
Ngày Luyện Thi
Ngày Thi (CN)
1 17-12-2016 19-12-2016 08-01-2017
2 11-02-2017 13-02-2017 05-03-2017
3 25-03-2017 27-03-2017 16-04-2017
4 06-05-2017 08-05-2017 28-05-2017
5 24-06-2017 26-06-2017 16-07-2017
6 29-07-2017 31-07-2017 20-08-2017
7 09-09-2017 11-09-2017 01-10-2017

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
Đăng Ký Thi CNTT
CNTT Nâng Cao