Đang tải...
Kết Quả Thi IC3

  • Ngay sau khi kết thúc quá trình làm bài, trên màn hình sẽ hiển thị điểm và đánh giá kết quả Đạt hoặc Không đạt (pass hoặc fail) của thí sinh.
  • Ngoài ra sau khi làm bài, thí sinh cũng có thể dùng tài khoản của mình đăng nhập trên trang web www.certiport.com để kiểm tra lịch sử làm bài thi của mình cũng như có thể tải về Phiếu điểm online (Score report)
  • Chứng chỉ online hay Chứng chỉ IC3 (bản mềm) bất cứ lúc nào. Chứng chỉ IC3 bản cứng sẽ được IIG Việt Nam trả cho thí sinh sau ngày thi từ 6-8 tuần.


Hướng dẫn sử dụng tài khoản cá nhân đăng nhập để xem và in kết quả:


Bước 1: Vào trang web www.certiport.comBước 2: Chọn LOGIN để thực hiện đăng nhập


Ở đây Tên dăng nhập và Mật khẩu chính là Tên dăng nhập và Mật khẩu thí sinh đã dùng đăng nhập khi làm bài thi.

Bước 3: Sau khi đăng nhập chọn My Transcript để xem các thông tin về bài thi mình đã thực hiệnBước 4: Sau khi chuyển đến trang My Transcript, bạn có thể lựa chọn để xem các thông tin mình muốn

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Học Phí
Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
Nội Dung IC3
Ảnh Trung Tâm
Ảnh Học Viên
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing