Đang tải...
Kết Quả Thi CNTT

Sau 2 tuần kể từ ngày thi sẽ có kết quả thi, học viên sẽ được thông báo kết quả bằng tin nhắn hoặc xem qua website: http://csc.edu.vn/tra-cuu-diem-thi

Nếu các học viên có kết quả thi lớp CNTT CB, NC Trắc Nghiệm hoặc Thực Hành < 8 điểm thì có thể đăng ký thi đợt kế tiếp để đạt kết quả tốt hơn. Học viên sẽ được tham gia lớp luyện thi miễn phí. Thời gian có chứng chỉ tối đa là 1.5 tháng kể từ ngày biết kết quả thi.

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Học Phí
Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
Ảnh Trung Tâm
Ảnh Học Viên
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học