Đang tải...
Google Adwords


- Quảng cáo Google Adwords

- Hướng dẫn thực hành Google Adwords (thực hành tạo tài khoản, chiến dịch và nhóm từ khóa)

- Nghiên cứu, lập kế hoạch cho chiến dịch tìm kiếm

- Chức năng tìm kiếm nâng cao trong chiến dịch tìm kiếm

- Google Display Network – Remarketing

- Thực hành Google Display Network

- Các tính năng và công cụ hỗ trợ cho chiến dịch Google Adwords

- Các thủ thuật cần lưu ý khi sử dụng Google Adwords

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
Hệ thống mạng
Thiết kế Web