Đang tải...
GIÁO DỤC

Giáo dục đã ứng  dụng các phần mềm thực tế ảo vào học tập, hướng dẫn,.... Sau đây là một số phần mềm hỗ trợ hữu ích Bạn có thể tham khảo:


  • Học hóa học qua phần mềm thực tế ảo Chemistry VR
Link youtube: https://youtu.be/AplUtfaiC8E
  • Phần mềm ứng dụng học qua thực tế ảo Unimersiv
Link youtube: https://youtu.be/MQIPzam29BE
  • Khám phá cơ thể bằng ứng dụng thực tế ảo The Body VR
Link youtube: https://youtu.be/N09xXiE4878
  • Phầm mềm ứng dụng thực tế ảo Bear Island
Link youtube: https://youtu.be/c_N0Pi8yqg8
  • Phần mềm ứng dụng thự tế ảo House of Languages VR
Link youtube: https://youtu.be/raeFC-FioiE
  • Ứng dụng thực tế ảo -House of Languages VR Playrooms
Link youtube: https://youtu.be/1GMWx9v4VJ8


Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Học Phí
Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
test
Thiết Kế In Ấn & Nhận Diện Thương Hiệu Cơ Bản
Văn Phòng Cho Thuê
Cấp Độ MOS
Nội Dung IC3
Ảnh Trung Tâm