Đang tải...
GIẢI TRÍ
Ứng dụng thực tế ảo vào ngành Game giúp Bạn khám phá, trải nghiệm một cách chân thực.
  • Game thực tế ảo FLAPPY BIRD
Link youtube: https://youtu.be/lL1J8hE05xc
  • Game thực tế ảo Gunjack
Link youtube: https://youtu.be/QbtrK6zulS8
  • Game thực tế ảo Keep Talking and Nobody Explodes
Link youtube: https://youtu.be/T41r6GCqaT8
  • Game thực tế ảo VR Fishing Bait!
Link youtube: https://youtu.be/DyAZnwIqhis
  • Game thực tế ảo PIRATES SHOOTER : Gotta Protect My Loot From Swine!!
Link youtube: https://youtu.be/WsyQh4Qjd2o
  • Game thực tế ảo Virtual Ninja VR

Link youtube: https://youtu.be/sv0F670D9aE

  • Phầm mềm game thực tế ảo Evil Robot Traffic Jam

Link youtube: https://youtu.be/KuSJQVpeOZU

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Học Phí
Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
GIÁO DỤC
test
Thiết Kế In Ấn & Nhận Diện Thương Hiệu Cơ Bản
Văn Phòng Cho Thuê
Cấp Độ MOS
Nội Dung IC3