Đang tải...
Facebook Marketing

- Tổng quan facebook

- Quản trị fanpage

- Quản lý và bán hàng trên facebook

- Quảng cáo, phân tích và tối ưu các chiến dịch quảng cáo

- Phân tích thực tế & các kiến thức mới nhất trong facebook


Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
Hệ thống mạng
Thiết kế Web