Đang tải...
DU LỊCH
Ứng dụng thực tế ảo vào ngành Du Lịch giúp Bạn khám phá, trải nghiệm một cách chân thực.

  • Phần mềm Atlas Obscura on Gear VR
Link youtube: https://youtu.be/NRjBWb8sO9o
  • Khám phá thành phố Venice qua ứng dụng thực tế ảo
Link youtube: https://youtu.be/cR9yC1Q10YI
  • Khám phá cơ thể bằng ứng dụng thực tế ảo The Body VR
Link youtube: https://youtu.be/N09xXiE4878
  • Phầm mềm ứng dụng thực tế ảo 360 VR Old Tallinn
Link youtube: https://youtu.be/D_SzEoi8Rqo
  • Phần mềm thực tế ảo Visbit 8K VR
Link youtube: https://youtu.be/8HeeB_f8puA
  • Ứng dụng thực tế ảo Viond
Link youtube: https://youtu.be/ZJHBNjuD56k

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Học Phí
Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
GIÁO DỤC
test
Thiết Kế In Ấn & Nhận Diện Thương Hiệu Cơ Bản
Văn Phòng Cho Thuê
Cấp Độ MOS
Nội Dung IC3