Đang tải...
Digital Marketing

Giải pháp tin học

Search Engine Optimization

 • Search Engine Marketing: Vai trò của search engine, nguyên tắc hoạt động, keywords (từ khóa)…
 • On Page SEO, Off Page SEO: Phân tích cạnh tranh, từ khóa trong hình ảnh, Page rank, social network sites…
 • Các công cụ hỗ trợ SEO: Công cụ phân tích từ khóa, công cụ phân tích website, công cụ đo lường – đánh giá…
 • Xây dựng chiến lược và lập kế hoạch SEO


Google AdwordsAdwords

 • Quảng cáo Google Adwords.
 • Hướng dẫn thực hành Google Adwords (thực hành tạo tài khoản, chiến dịch và nhóm từ khóa)
 • Nghiên cứu, lập kế hoạch cho chiến dịch tìm kiếm
 • Chức năng tìm kiếm nâng cao trong chiến dịch tìm kiếm
 • Google Display Network – Remarketing
 • Thực hành Google Display Network
 • Các tính năng và công cụ hỗ trợ cho chiến dịch Google Adwords


Email marketingEmail Marketing

 • Email marketing vẫn được đánh giá là công cụ Digital Marketing mang lại hiệu quả cao.
 • Khai thác hiệu quả Email Marketing: phân biệt email spam & email sales, cách thu thập database
 • Các công cụ hỗ trợ Email marketing chuyên nghiệp
 • Cách thức phân tích báo cáo của Email MarketingSocial Media Facebook MarketingSocial media makerting

 • Chiến lược truyền thông, vận hành & khai thác cách tiếp thị trên mạng xã hội phổ biến.
 • Facebook Profile, Group
 • Facebook Ads
 • Facebook Application
 • Facebook Marketing Campaign
 • Blog Marketing & Forum seeding


Mobile MarketingMobile marketing

 • Mobile sẽ là một kênh tiếp thị quan trọng đến hầu hết mọi đối tượng. Ngoài SMS marketing, đã có nhiều hơn các giải pháp tiếp cận khách hàng qua email như mobile app, mobile web (wap), mobile search…
 • Cập nhật những công nghệ tiếp thị mới trên thiết bị di động như: SMS Marketing, mobile app, mobile web, mobile search…
 • Xây dựng chiến lược Moblile marketing hiệu quả

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
Lịch Học
CNTT Nâng Cao