Đang tải...
Đăng Ký Thi CNTT

Đăng ký và thi trực tiếp tại Tin Học Đại Dương, có nhiều chính sách Tài Trợ Lệ Phí Thi Chứng Chỉ CNTT.

Lịch thi được tổ chức hàng tuần vào các ngày CN, hội đồng thi do Trường Đại Học Quốc Gia Tp.HCM – Đại Học Khoa Học Tự Nhiên tổ chức.

Đợt Thi
Đăng Ký Đến Ngày
Ngày Luyện Thi
Ngày Thi (CN)
1 09-03-2019 11-03-2019 24-03-2019
2 13-04-2019 15-04-2019 28-04-2019
3 18-05-2019 20-05-2019 09-06-2019
4 22-06-2019 24-06-2019 14-07-2019
5 27-07-2019 29-07-2019 18-08-2019
6 31-08-2019 02-09-2019 22-09-2019
7 05-10-2019 07-10-2019 27-10-2019
8 09-11-2019 11-11-2019 07-12-2019
9
14-12-2019 16-12-2019 12-01-2020

Học viên đăng ký thi cần nộp:

-2 hình 3x4, phía sau hình ghi Họ Tên, Ngày Sinh, Nơi Sinh.

-1 photo CMND không cần công chứng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản (CCA): Học viên chính thức (có đóng học phí): 300,000 đồng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao (CCB): Học viên chính thức (có đóng học phí): 320,000 đồng.

Nếu thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao thì nộp thêm bản sao Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản. Học viên đi thi phải mang theo CMND hoặc giấy tờ cá nhân có dán ảnh.

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
CNTT Nâng Cao
Facebook Marketing