Đang tải...
Đăng Ký Thi CNTT

Đăng ký và thi trực tiếp tại Tin Học Đại Dương, có nhiều chính sách Tài Trợ Lệ Phí Thi Chứng Chỉ CNTT.

Lịch thi được tổ chức hàng tuần vào các ngày CN, hội đồng thi do Trường Đại Học Quốc Gia Tp.HCM – Đại Học Khoa Học Tự Nhiên tổ chức.

Đợt Thi
Đăng Ký Đến Ngày
Ngày Luyện Thi
Ngày Thi (CN)
1 30-12-2018 01-01-2018 21-01-2018
2 24-02-2018 26-02-2018 18-03-2018
3 31-03-2018 02-04-2018 22-04-2018
4 14-04-2018 16-04-2018 03-06-2018
5 23-06-2018 25-06-2018 15-07-2018
6 28-07-2018 30-07-2018 19-08-2018
7 01-09-2018 03-09-2018 23-09-2018
8 20-10-2018 22-10-2018 11-11-2018
9
29-12-2018 31-12-2018 20-01-2019

Học viên đăng ký thi cần nộp:

-2 hình 3x4, phía sau hình ghi Họ Tên, Ngày Sinh, Nơi Sinh.

-1 photo CMND không cần công chứng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản (CCA): Học viên chính thức (có đóng học phí): 280,000 đồng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao (CCB): Học viên chính thức (có đóng học phí): 300,000 đồng.

Nếu thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao thì nộp thêm bản sao Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản. Học viên đi thi phải mang theo CMND hoặc giấy tờ cá nhân có dán ảnh.

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu Tin Học MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
CNTT Nâng Cao
Facebook Marketing