Đang tải...
CNTT Nâng Cao

CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NÂNG CAO (CHỨNG CHỈ B THVP NÂNG CAO)

Môn Học

Học Phí Khuyến Học

Ms Word 2010/2013 Nâng Cao
Ms Excel 2010/2013 Nâng Cao
PPPoint 2010/2013 Nâng Cao

Nhóm 1 - 2

895,000 đ

Nhóm >= 3

845,000 đ

Nhóm >= 15

795,000 đ

Nhóm >= 30

745,000 đ

Sau khi hoàn thành khóa học, kết quả học viên sẽ đạt được:

Lấy được Chứng Chỉ Công Nghệ Thông Tin Nâng Cao (Chứng Chỉ B THVP Nâng Cao). Dùng Word để tạo tài liệu chuyên nghiệp: sách, báo cáo đề tài, luận văn tốt nghiệp. Sử dụng Excel để xử lý, tính toán, phân tích số liệu, tạo lập các biểu đồ phức tạp. Dùng PPoint để tạo các hiệu ứng, đưa âm thanh, phim ảnh vào Slide thuyết trình.

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
Facebook Marketing
Hệ thống mạng