Đang tải...
CNTT Cơ Bản

Hay trước đây còn gọi là chứng chỉ CCA, đây là chứng chỉ quốc gia của Bộ GD & ĐT do Đại Học Quốc Gia Tp.HCM – Đại Học Khoa Học Tự Nhiên cấp, giá trị toàn quốc, thời hạn vĩnh viễn.
Nội dung học có phần Thực Hành và Lý Thuyết trắc nghiệm, kiến thức bao gồm: Ms Windows, Ms Word Cơ Bản, Ms Excel Cơ Bản, Ms PPoint Cơ Bản, Internet, Mail.


Sau khi hoàn thành khóa học, kết quả học viên sẽ đạt được:

  • Chứng Chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản.
  • Sử dụng Windows để quản lý dữ liệu, phục vụ việc học tập, nghiên cứu, giải trí.
  • Dùng Word để tạo các tài liệu, văn bản, hợp đồng, báo cáo trong công việc hằng ngày.
  • Khai thác Excel để tính toán, xử lý, phân tích và thống kê số liệu, lập biểu đồ.
  • Dùng PPoint để thiết kế các Slide thuyết trình phục vụ cho việc báo cáo, hội họp, dự án.


Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu IC3
CNTT Nâng Cao