Đang tải...
CNTT Cơ Bản

CHỨNG CHỈ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CƠ BẢN (CHỨNG CHỈ A THVP CƠ BẢN)

Môn Học

Học Phí Khuyến Học

Kiến thức cơ bản
Hệ điều hành Windows
Ms Word Cơ Bản
Ms Excel Cơ Bản
Ms PPoint Cơ Bản
Internet, Mail

Nhóm 1 - 2

795,000 đ
Miễn Phí

Nhóm >= 3

745,000 đ
Miễn Phí

Nhóm >= 15

695,000 đ
Miễn Phí

Nhóm >= 30

645,000 đ
Miễn Phí

Sau khi hoàn thành khóa học, kết quả học viên sẽ đạt được:

Lấy được Chứng Chỉ Công Nghệ Thông Tin Cơ Bản (Chứng Chỉ A THVP Cơ Bản). Sử dụng Windows để quản lý dữ liệu, phục vụ việc học tập, giải trí. Dùng Word để soạn thảo các tài liệu, văn bản, báo cáo thông dụng hàng ngày. Dùng Excel để tính toán, xử lý, phân tích và thống kê số liệu, lập biểu đồ. Ứng dụng PPoint để thiết kế các Slide thuyết trình phục vụ việc báo cáo, hội họp.

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
Google Adwords
Digital Marketing
Lịch Học
CNTT Nâng Cao
Facebook Marketing
Hệ thống mạng
Youtube Marketing