Đang tải...
Cấp Độ MOS


 • MOS Specialist
  • MS Word Specialist
  • MS Excel Specialist
  • MS PPoint Specialist
  • MS Outlook Specialist
  • MS Access Specialist
 • MOS Expert
  • MS Word Expert
  • MS Excel Expert
 • MOS Master
  • Yêu cầu
   • MS Word Expert
   • MS Excel Expert
   • MS PPoint Specialist
  • Chọn lựa
   • MS Outlook Specialist
   • MS Access Specialist

Chính Sách Đào Tạo

- Học Lại Miễn Phí Trọn Đời

- Linh Hoạt Chuyển Ca, Học Bù, Bảo Lưu

- Tài Trợ Phần Lớn Lệ Phí Thi MOS

- Giảm 50% Lệ Phí Thi CNTT NC(130.000) Khi Đăng Ký CNTT CB & CNTT NC

- Giảm Lệ Phí Thi CNTT CB, NC, IC3, MOS Khi Giới Thiệu Bạn Đăng Ký Khóa Kế Tiếp

Học Phí
Giới Thiệu MOS
CNTT Cơ Bản
Giới Thiệu IC3
Nội Dung IC3
Ảnh Trung Tâm
Ảnh Học Viên
CNTT Cơ Bản
Google Adwords
Digital Marketing