Đang tải...

Lịch thi tin học ĐHKHTN 2016

Đợt Thi
Đăng Ký Đến Ngày
Ngày Luyện Thi
Ngày Thi
(Chủ Nhật)
1 27-02-2016 29-02-2016 20-03-2016
2 02-04-2016 04-04-2016 24-04-2016
3 21-05-2016 23-05-2016 12-06-2016
4 02-07-2016 04-07-2016 24-07-2016
5 13-08-2016 15-08-2016 04-09-2016
6 24-09-2016 26-09-2016 16-10-2016
7 05-11-2016 07-11-2016 27-11-2016

Học viên đăng ký thi cần nộp:

-2 hình 4x6, phía sau hình ghi Họ Tên, Ngày Sinh, Nơi Sinh.

-1 photo CMND không cần công chứng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản (CCA): Học viên chính thức (có đóng học phí): 220,000 đồng. Thí sinh tự do, được học và luyện thi miễn phí: 350,000 đồng.

-Lệ phí thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao (CCB): Học viên chính thức (có đóng học phí): 240,000 đồng. Thí sinh tự do, được luyện thi miễn phí: 400,000 đồng.

Nếu thi Chứng Chỉ CNTT Nâng Cao thì nộp thêm bản sao Chứng Chỉ CNTT Cơ Bản. Học viên đi thi phải mang theo CMND hoặc giấy tờ cá nhân có dán ảnh.