Đang tải...

Học viên Click vào đây để xem kết quả: XEM ĐIỂM

Nếu các học viên có kết quả thi < 8 điểm thì có thể đăng ký thi đợt kế tiếp để đạt loại giỏi. Học viên sẽ được tham gia lớp luyện thi miễn phí. Thời gian có chứng chỉ là 1 tháng kể từ ngày biết kết quả thi.

Đợt Thi
Đăng Ký Trước Ngày
Ngày Luyện Thi
Ngày Thi
(Chủ Nhật)
1 27-02-2016 29-02-2016 20-03-2016
2 02-04-2016 04-04-2016 24-04-2016
3 21-05-2016 23-05-2016 12-06-2016
4 02-07-2016 04-07-2016 24-07-2016
5 13-08-2016 15-08-2016 04-09-2016
6 24-09-2016 26-09-2016 16-10-2016
7 05-11-2016 07-11-2016 27-11-2016